Các chi phí phải trả khi vay vốn tại ngân hàng mà bạn cần biết

115
  • Lãi suất hàng tháng: ngân hàng nào có lãi suất ưu đãi/lãi suất cố định trong 1 thời gian đầu CÀNG DÀI VÀ CÀNG THẤP thì càng có lợi cho bạn.
  • Phí định giá: từ 1,3 triệu đồng (tuỳ thuộc vào nhà đất của bạn ở quận nào và tuỳ vào giá trị nhà đất). Chỉ có ACB, BIDV hiện nay không thu phí này và lại các ngân hàng khác đều thu phí
  • Phí công chứng hợp đồng thế chấp: thu phí theo nhà nước thường khoảng 1,2-1,5 triệu/ 1 HĐ công chứng
TT Số tiền vay Mức thu
1 Dưới 50 triệu đồng 50.000 đồng
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 đồng
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng 1 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỉ đồng
5 Từ trên 3 tỉ đồng đến 5 tỉ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỉ đồng
6 Từ trên 5 tỉ đồng đến 10 tỉ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỉ đồng
7 Từ trên 10 tỉ đồng đến 100 tỉ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỉ đồng.
8 Trên 100 tỉ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỉ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).
  • Phí đăng ký thế chấp: 100.000 đồng/bộ hồ sơ vay (thu phí theo nhà nước)
  • Phí bảo hiểm xe Ôtô: trường hợp vay mua xe
  • Phí bảo hiểm cháy nổ: trường hợp vay mua căn hộ chung cư đã bàn giao nhà, hoặc nguồn thu nhập từ cơ sở kinh doanh có hàng hoá dễ cháy nổ
  • Phí khác:

+ Phí sao y chứng thực sổ hồng: vì ngân hàng sẽ giữ sổ hồng của bạn, bạn phải sao y chứng thực sổ hồng đề bạn có thể xin số điện, số nước, hay nhập hộ khẩu cho người thân

+ Phí photo các giấy tờ: bạn nên photo hồ sơ ở các tiệm photo trước khi công chứng. Vì photo tại phòng công chứng sẽ rất mắc tiền và phải chờ lâu rất mất thời gian

+ Phí trung gian thanh toán: trường hợp mua nhà thế chấp nhà mua tại các ngân hàng như: Sacombank, Eximbank, ACB